Chính sách KH&CN

Hội thảo về Kiểm tra hoạt động của Hệ thống bảo vệ thực thể cơ sở hạt nhân

Ngày 12/9/2022 tại thành phố Đà Lạt, trong khuôn khổ hợp tác theo Chương trình an ninh hạt nhân toàn cầu với Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) đã phối hợp với Văn phòng An ninh hạt nhân quốc tế (INS), Cơ quan An ninh hạt nhân quốc gia/Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (NNSA/USDOE) khai mạc “Hội thảo về Kiểm tra hoạt động của Hệ thống bảo vệ thực thể cơ sở hạt nhân”. Hội thảo sẽ diễn ra trong 05 ngày từ ngày 12-16/9/2022.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN