Chương trình Hội thảo, tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam – Áo nhân Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – Áo

Văn phòng Hiệp hội DN KH&CN vừa nhận được Giấy mời của Đại sứ Quán Việt Nam tại Áo, về việc Mời Hiệp hội tổ chức Đoàn doanh nghiệp tham dự Chương trình Hội thảo, tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam – Áo nhân Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – Áo
07-19-thu-ds-gui-hiep-hoi-dn-khcn-001-1658729823.jpg
07-19-thu-ds-gui-hiep-hoi-dn-khcn-002-1658729824.jpgGiấy mời của Đại sứ Quán Việt Nam tại Áo

Văn phòng đề nghị các doanh Hội viên xem xét và tham gia liên hệ về VP để có kế hoạch tổ chức cho chuyến đi thành công tốt đẹp. Văn phòng cùng Ban hội nhập Quốc tế sẽ lập kế hoạch lịch trình chi tiết và sẽ gửi các doanh nghiệp thông tin sau. Đề nghị các doanh nghiệp tham gia Bảng đăng ký (đính kèm)

ban-dang-ky-tham-gia-chau-au-001-1658731978.jpg
ban-dang-ky-tham-gia-chau-au-002-1658731978.jpg
Bảng đăng kí tham gia

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN