Thành tựu

Tiến sĩ Việt phát triển chân sinh học cho người tàn tật

Chân sinh học do nhóm nghiên cứu của TS Trần Minh (28 tuổi) phát triển chỉ nặng 3 kg, giúp bệnh nhân bị cụt chi đi lại thoải mái như bình thường.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN