Thành tựu

37 nhà khoa học Việt Nam lọt top có tầm ảnh hưởng nhất thế giới 2022

37 nhà khoa học Việt Nam vừa lọt top 100.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới, trong đó có 2 người lọt top 10.000 do nhóm giáo sư ĐH Standford (Mỹ) công bố.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN