Chính sách

Đưa công nghệ 4.0 vào bảo trì hạ tầng đường bộ

Mặc dù được liên tục đầu tư phát triển nhưng trong quá trình khai thác, nhiều công trình đường bộ đã xuống cấp, hư hỏng cần bảo trì kịp thời.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN