Tin báo chí

Thúc đẩy các giải pháp đổi mới sáng tạo cho sự phát triển bền vững

Tham dự Hội nghị cấp Bộ trưởng các Quốc gia khởi nghiệp GEC 2023, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia có trách nhiệm để đưa ra các giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề về kinh tế -xã hội, phát triển bền vững tại các nước trên thế giới.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN