Tin báo chí

Xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn chi tiết công tác triển khai xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024 gồm 06 lĩnh vực.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN