Tin tức & Sự kiện

Phát triển thị trường KH&CN: Hướng tới đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập quốc tế

Ngày 17/4/2024, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hoàng Minh đã ký Quyết định số 666/QĐ-BKHCN ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thị trường KH&CN đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN