Tin tức & Sự kiện

Việt Nam tiếp tục hấp dẫn FDI công nghệ cao

Việt Nam tiếp tục được các doanh nghiệp công nghệ cao của nhiều nước quan tâm tìm hiểu cơ hội đầu tư.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN