Tin tức & Sự kiện

LỄ CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH VINH DANH NGÔI SAO SÁNG CHẾ IPSTAR 2023

Hưởng ứng tinh thần ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia TECHFEST VIETNAM 2023, Hội Sáng chế Việt Nam, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ, Làng Sáng chế và Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp tục phối hợp tổ chức hoạt động thường niên “Vinh danh Ngôi sao sáng chế IPSTAR 2023”. Đây là hoạt động quan trọng trong chuỗi các hoạt động của Làng Sáng chế và Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tại TECHFEST VIETNAM 2023 nhằm thúc đẩy, vinh danh tinh thần đổi mới sáng tạo với khởi nghiệp.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN