Tin tức & Sự kiện

Nhận diện điểm nghẽn của thị trường khoa học và công nghệ

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, hệ thống pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa có cơ chế đặc thù, chấp nhận rủi ro và độ trễ trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Điều này làm hạn chế hoạt động nghiên cứu khoa học.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN