Tin tức & Sự kiện

Xuất khẩu thuốc, mỹ phẩm chưa đáp ứng kỳ vọng

Việt Nam là nước có nguồn tài nguyên dược liệu phong phú, thuận lợi để phát triển các sản phẩm thuốc, mỹ phẩm xuất khẩu. Tuy nhiên trong thời gian qua, kim ngạch xuất khẩu chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN