Tin tức & Sự kiện

Ứng dụng công nghệ AI trong quản trị sáng tạo nội dung ở tòa soạn: Từ góc nhìn sở hữu trí tuệ

Ai là tác giả, chủ sở hữu nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra? Người dùng có thể sử dụng nội dung này không? Nếu xảy ra xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thì ai là người chịu trách nhiệm, có nghĩa vụ pháp lý hoặc giải trình?

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN