Tin tức & Sự kiện

Lâm Đồng: Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Ngày 8/9 tại TP Đà Lạt, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và chuyển đổi số cho hơn 100 doanh nghiệp tham gia.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN