Tin tức & Sự kiện

Công ty TNHH Truyền hình Phương Nam – Lan tỏa sắc màu phương Nam

Công ty TNHH Truyền hình Phương Nam (trước đây là Công ty TNHH MTV Truyền hình Cáp Vĩnh Long) là đơn vị trực thuộc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Vĩnh Long, có nhiệm vụ phục vụ nhu cầu thông tin, giải trí cho người dân trong tỉnh thông qua việc cung cấp dịch vụ truyền hình cáp, cung cấp các dịch vụ gia tăng trên mạng truyền hình cáp,… và cũng là đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện lộ trình số hóa truyền hình mặt đất khu vực Nam Bộ.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN