Tin tức & Sự kiện

Khối cơ quan Bộ có nhiều đổi mới, năng động, sáng tạo đưa nhanh kết quả KH&CN vào cuộc sống

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đánh giá cao những kết quả của Khối cơ quan Bộ đã đạt được trong năm 2023, đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm của lãnh đạo các đơn vị cũng như cán bộ, công chức, viên chức Khối cơ quan Bộ đã đóng góp chung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN