Tin tức & Sự kiện

Phát huy vai trò của thanh niên trong công tác nghiên cứu khoa học

Ngày 21/3/2023, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng tổ chức “Hội thảo Thanh niên và Công tác nghiên cứu khoa học”.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN