Công ty Yến sào Khánh Hòa ký kết hợp tác với Viện Pasteur Nha Trang

Bùi Quốc Khánh
Ngày 15-3, Công ty Yến Sào Khánh Hòa đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với Viện Pasteur Nha Trang.
95aadeeacaf39757a0876303a51638be-1713864361.jpeg

Tại lễ ký kết, 2 đơn vị nhất trí hợp tác, liên kết hỗ trợ nhau trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học và y sinh học; cung ứng các sản phẩm từ việc trồng trọt, chăn nuôi cho bên có nhu cầu và cho thị trường; hỗ trợ hợp tác trong các công tác chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị; Trao đổi thông tin và tư liệu học thuật. Bên cạnh đó, hai bên đồng tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề, các khóa tập huấn chuyên môn hoặc những sáng kiến khác để giải quyết các nhu cầu mới về tăng cường chuyên môn của các bên.

e095746f9632b7d5b6cb48934b0e9d0c-1713864390.jpeg
 

Công ty TNHH MTV Nông Trường Dừa Cam Thịnh trực thuộc Công ty Yến sào Khánh Hòa - diện tích hơn 237 ha với mục đích bảo tồn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp, tạo vùng nguyên liệu cho nhà máy chế biến hoa quả và bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên vùng phía Nam TP Cam Ranh. Việc ký kết biên bản này, Công ty Yến sào Khánh Hòa và Viện Pasteur Nha Trang có thể tận dụng các nguồn lực của mình để thực hiện các hoạt động chung trong tương lai, góp phần xây dựng môi trường nghiên cứu khoa học và y sinh học phát triển, hướng đến mục tiêu chung vì sức khỏe cộng đồng.

c55c7055a3a004e22115203c855f6d9d-1713864409.jpeg
 
af1ef6678be45adf5b1705b4ca292440-1713864409.jpeg
 
db3c02648d54d074dd83a841c9c6940a-1713864409.jpeg
 

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN