Phê duyệt 5 nhóm nhiệm vụ đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Bùi Quốc Khánh
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ra Quyết định số 862/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt 5 nhóm nhiệm vụ hàng năm, định kỳ thuộc Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025".

Quyết định số 862/QĐ-BKHCN quy định danh mục nhiệm vụ hàng năm, định kỳ thuộc Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) quốc gia đến 2025" (Đề án 844) bắt đầu thực hiện từ năm 2023.

Danh mục này bao gồm 5 nhóm, cụ thể:

Nhóm nhiệm vụ đào tạo, nâng cao năng lực cho khởi nghiệp ĐMST, gồm: nâng cao năng lực chuyên sâu cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST, nhà sáng lập, đồng sáng lập của các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST; nâng cao năng lực chuyên sâu cho đội ngũ tiên phong, dẫn dắt cố vấn hoặc huấn luyện viên chuyên nghiệp, hoặc nhà đầu tư thiên thần, hoặc giảng viên; nâng cao năng lực chuyên sâu cho đội ngũ tiên phong, dẫn dắt xây dựng, đánh giá, quản trị hệ sinh thái địa phương.

Nhóm nhiệm vụ truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư cho khởi nghiệp và phổ biến, tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp thành công của Việt Nam. Đây là những hoạt động truyền thông các bài học điển hình trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tại Việt Nam ra quốc tế.

4211-1685382204.jpg
Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt 5 nhóm nhiệm vụ Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025".

Nhóm nhiệm vụ xây dựng, phát triển mạng lưới các tổ chức thúc đẩy kinh doanh, mạng lưới nhà đầu tư cá nhân và mạng lưới quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp ĐMST, gồm: hỗ trợ hoạt động Mạng lưới tri thức kiều bào hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST, hỗ trợ thương mại hóa quốc gia; hỗ trợ hoạt động Mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học công nghệ và ĐMST; hỗ trợ hình thành và hoạt động Mạng lưới các nhà đầu tư khởi nghiệp ĐMST quốc gia và hỗ trợ hình thành và phát triển hoạt động Mạng lưới khởi nghiệp ĐMST quốc gia.

Nhóm nhiệm vụ tổ chức các sự kiện khởi nghiệp ĐMST của các ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu - cơ sở đào tạo có tiềm năng phát triển hoạt động khởi nghiệp ĐMST; tổ chức ngày hội khởi nghiệp ĐMST quốc gia và sự kiện liên kết xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST các vùng kinh tế.

Đây là các hoạt động hỗ trợ các hoạt động hướng tới sự kiện Ngày hội khởi nghiệp ĐMST quốc gia (Techfest Vietnam); hỗ trợ hoạt động các sự kiện của các hiệp hội hoặc tổ chức ngành nghề liên quan đến mục tiêu phát triển các giải pháp sáng tạo, sáng chế, công nghệ có khả năng phát triển thị trường tại Việt Nam hướng tới Techfest Vietnam; hỗ trợ hoạt động chuỗi các sự kiện thúc đẩy ĐMST mở cấp địa phương, vùng, quốc gia, quốc tế.

Nhóm nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động của một số tổ chức ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung, gồm: hỗ trợ hoạt động ươm tạo, tăng tốc, tiếp cận thị trường cho các sản phẩm, dịch vụ, mô hình công nghệ có tiềm năng thương mại hóa từ khu vực viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp; hỗ trợ hoạt động ươm tạo, tăng tốc, tiếp cận thị trường, kết nối và hỗ trợ thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST từ các địa phương, vùng, lãnh thổ khác nhau.

Cùng với đó là hỗ trợ hoạt động chuyển đổi mô hình hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo định hướng phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST; hỗ trợ hoạt động, tối ưu hóa việc tổ chức khai thác dịch vụ, cơ sở, thiết bị dùng chung cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST và liên kết đối tác cho các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST.

Cũng theo quyết định, Bộ Khoa học và Công nghệ giao Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tổ chức công bố danh mục nhiệm vụ để các tổ chức, cá nhân biết và tham gia thực hiện.

Giao Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia phối hợp với Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả thực hiện.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN