Sắp diễn ra Lễ biểu dương TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam năm 2023

Bùi Quốc Khánh
Lễ biểu dương TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam (I4.0 Awards) dự kiến được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ 18/5/2023 và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Tiếp nối thành công của Chương trình biểu dương TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam - I4.0 Awards lần thứ nhất năm 2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tiếp tục chủ trì, giao cho Hội Tự động hóa Việt Nam phối hợp với Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, Công ty CP phát triển Báo Sáng và các đơn vị hữu quan thực hiện chương trình biểu dương “TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam - I4.0 Awards” lần thứ hai năm 2023.

Chương trình triển khai trên toàn quốc nhằm mục đích biểu dương và ghi nhận những thành công tiêu biểu, tiên phong trong công cuộc phát triển Cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số thuộc khối hành chính Nhà nước; sự phát triển của các doanh nghiệp sản xuất, kết nối cung cầu về các giải pháp công nghệ số, xây dựng và phát triển sản xuất thông minh.

Đồng thời tạo sân chơi cho các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai xây dựng các giải pháp nhà máy thông minh, nhà máy số, sản xuất thông minh; nghiên cứu và triển khai các sáng kiến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, năng lực quản trị kinh doanh.

91ftopcn-1677170517.jpg
6 địa phương tiên phong trong công cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số khối hành chính nhà nước được trao giấy chứng nhận và biểu trưng tại TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam lần thứ nhất năm 2022.

Chương trình biểu dương “TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam - I4.0 Awards” lần thứ hai, năm 2023 bao gồm Hội thảo khoa học về thành quả của Cách mạng công nghiệp 4.0 và Chuyển đổi số; phát hành kỷ yếu TOP công nghiệp 4.0 Việt Nam.

Đặc biệt, Lễ biểu dương TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam dự kiến được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ 18/5/2023, truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam, tại Hà Nội.

Chương trình biểu dương I4.0 2023 bao gồm 4 hạng mục:

Hạng mục 1: TOP Doanh nghiệp Công nghiệp 4.0: Biểu dương các doanh nghiệp đã thực hiện các dự án chuyển đổi số thành công, tiêu biểu, có định hướng tương lai trong việc xây dựng nhà máy thông minh, trong quản lý chuỗi cung ứng thông minh và các sản phẩm, dịch vụ thông minh.

Hạng mục 2: TOP Tổ chức/Doanh nghiệp KH&CN và Đổi mới sáng tạo:Biểu dương các Tổ chức/Doanh nghiệp triển khai Đổi mới sáng tạo và phát triển KH&CN, ứng dụng công nghệ số, tự động hóa sản xuất, đổi mới mô hình quản trị, kinh doanh tiêu biểu, góp phần phát triển kinh tế số.

Hạng mục 3: TOP Doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh và giải pháp công nghệ Công nghiệp 4.0: Biểu dương các doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh, giải pháp công nghệ số xuất sắc được ứng dụng trong công nghiệp 4.0.

Hạng mục 4: TOP tổ chức/địa phương tiêu biểu chủ động thực hiện CMCN 4.0 và Chuyển đổi số: Biểu dương các tổ chức/địa phương tiêu biểu tích cực thực hiện chủ trương cuộc CMCN 4.0 và chương trình Chuyển đổi số Quốc gia.

Đây là một chương trình mang ý nghĩa chính trị xã hội rất lớn, Ban Tổ chức mong muốn các đơn vị hưởng ứng, đề cử, tự ứng cử và gửi hồ sơ tham gia chương trình trước ngày 5/5/2023 và đồng hành cùng Ban Tổ chức trong các hoạt động.

Chương trình được triển khai trên toàn quốc, tiến hành qua 2 cấp Hội đồng xem xét là Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Chung khảo. Hội đồng Chung khảo gồm nhiều chuyên gia, nhà khoa học uy tín đánh giá và tư vấn kết quả lựa chọn cho Ban tổ chức.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN