Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam-Singapore tại Bình Dương

Bùi Quốc Khánh
Ngày 28/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đã ký quyết định cho phép thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam-Singapore tại Bình Dương.
tt1-4375-1693272922.jpg
Một góc Trung tâm An ninh mạng thuộc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam-Singapore tại Bình Dương.

Theo quyết định, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam-Singapore tại Bình Dương thực hiện hoạt động kết nối, xây dựng định hướng, tạo môi trường nghiên cứu khoa học và công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ, mô hình sản xuất kinh doanh đáp ứng xu thế cuộc cách mạng 4.0; hỗ trợ và thúc đẩy các chương trình đổi mới, sáng tạo, tập trung các lĩnh vực nghiên cứu phát triển, tạo dựng hệ sinh thái mới cho cộng đồng doanh nghiệp; thu hút các thành phần và nguồn lực xã hội cùng tham gia để tạo ra các mô hình, sản phẩm, dự án nhằm thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Bình Dương trong giai đoạn mới.

tt2-4546-1693272903.jpg
Một góc Trung tâm Khởi nghiệp và Sản xuất tiên tiến thuộc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam-Singapore tại Bình Dương.

Quyết định cũng nêu rõ, giao Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

Quyết định cũng giao Tổng Công ty Becamex IDC chủ trì xây dựng, phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động và bảo đảm kinh phí hoạt động của Trung tâm; đồng thời phối hợp Công ty Liên doanh Trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) và các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức quản lý, thúc đẩy hoạt động của Trung tâm bảo đảm hiệu quả, đúng quy định.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam-Singapore tại Bình Dương được thành lập nhằm thúc đẩy triển khai định hướng của tỉnh Bình Dương, Tổng Công ty Becamex IDC, Công ty Liên doanh Trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore trong việc tiên phong phát triển kinh tế dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ.

tt3-7969-1693272877.jpg
Một góc Trung tâm Khởi nghiệp và Sản xuất tiên tiến thuộc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam-Singapore tại Bình Dương.

Trung tâm được định vị là nền tảng nhằm thu hút sự tham gia tích cực và hợp tác giữa các chủ thể của hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo, theo mô hình hợp tác ba nhà, tạo điều kiện để doanh nghiệp, viện, trường phát huy được tiềm năng, nâng cấp năng lực thông qua các hoạt động thương mại hóa, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ.

Từ đó giúp doanh nghiệp có thể tiến sâu hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu, hướng tới các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao hơn, thích ứng với xu hướng phát triển xanh và bền vững của thế giới.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam-Singapore sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển mối quan hệ chặt chẽ, bền vững giữa Việt Nam và Singapore; trong đó, Tổng Công ty Becamex IDC và Sembcorp (Singapore) là cổ đông sáng lập đã hình thành phát triển và lan tỏa mô hình Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) rộng khắp đất nước trong hơn 27 năm qua.

Dựa trên mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia, Trung tâm sẽ tiếp tục tạo ra những cơ hội mới để thúc đẩy học hỏi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về đổi mới sáng tạo với các đối tác Singapore trong thời gian qua như: Đại học Quốc gia Singapore, Trường Bách khoa Singapore, Trường Bách khoa Nanyang, Enterprise Singapore,… làm nền tảng và tiếp tục kết nối với các đối tác đổi mới sáng tạo khác trong nước và quốc tế.

Được biết, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam-Singapore cơ bản được đặt tại Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương). Hiện Trung tâm đã hoàn thành các cấu phần như: Trung tâm Khởi nghiệp và Sản xuất tiên tiến, Trung tâm Công nghiệp 4.0, Trung tâm Tự động hóa-Robot, Trung tâm An ninh mạng, Trung tâm Sản xuất thông minh...

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN