Thông tư số 10/2021/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

Bùi Quốc Khánh

Thông tư số 10/2021/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Số ký hiệu

10/2021/TT-BKHCN

Ngày ban hành

17-11-2021

Ngày có hiệu lực

20-01-2022

Loại văn bản

Thông tư

Cơ quan ban hành

Bộ Khoa học và Công nghệ

Người ký

Trần Văn Tùng

Trích yếu

Quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN