Thư mời của Hiệp hội doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Huy Hoàng
Ban thường vụ Hiệp hội doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị Quý doanh nghiệp tiến hành đăng ký thành viên của Hiệp hội.

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

(Tham gia Hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp KH&CN Việt Nam)


Kính gửi: Quý Doanh nghiệp


Căn cứ Quyết định số 597/QĐ-BNV, ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ Nôi vụ về việc cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 282/QD9 –BNV, ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Bội Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

Nhằm tập hợp đội ngũ doanh nghiệp khoa học và công nghệ, phát triển hoạt động khoa học và công nghệ, mở rộng quan hệ, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Nhằm đẩy mạnh hợp tác quốc tế về học hỏi trình độ khoa học công nghệ cao và phương pháp, kỹ năng trong phát triển khoa học và công nghệ thời kỳ hội nhập công nghệ số hóa.

Ban thường vụ Hiệp hội doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị Quý doanh nghiệp tiến hành đăng ký thành viên của Hiệp hội.

Hồ sơ đăng ký thành viên của Hiệp hội gồm có:

- 02 Đơn đăng ký tham gia thành viên Hiệp hội (theo mẫu đính kèm);

- 02 Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh;

- 02 Bản sao Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN;

- 02 ảnh của Người đại diện Doanh nghiệp tham gia Hiệp hội;

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Tòa Nhà Garden Gate, Số 08 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, Bà Nguyễn Thị Thúy, Bà Nguyễn Tưởng Hồng Vi, số điện thoại: (028)36360995; 0939393657; 22436565.

Trân trọng cảm ơn !

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Phó Chủ Tịch Phan Thị Mỹ Yến

Hiệp hội doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam
ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN