Ban lãnh đạo Hiệp Hội Doanh Nghiệp Khoa Học Công Nghệ Việt Nam khóa I - Nhiệm kỳ 2019-2024

Huy Hoàng
Ban lãnh đạo Hiệp Hội Doanh Nghiệp Khoa Học Công Nghệ Việt Nam khóa I - Nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 15 đồng chí, theo danh sách dưới đây.

1/ Ông Hoàng Đức Thảo, Chủ tịch Hiệp hội - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Khoa học công nghệ Việt Nam.

2/ Bà Phan Thị Mỹ Yến, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội kiêm Tổng thư kí - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng phát triển thương hiệu Việt.

3/ Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội (kiêm chủ tịch CLB tỉnh Thanh Hóa) -Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông.

4/ Ông Phạm Hoàng Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất máy nông nghiệp Hoàng Thắng.

5/ Bà Nguyễn Thị Hương Liên, Phó Chủ tịch Hiệp hội - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sao Thái Dương.

6/ Ông Lý Ngọc Minh, Phó Chủ tịchHiệp hội - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Minh Long I

7/ TTƯT.DSCKII Trần Tựu, Phó Chủ tịch Hiệp hội (kiêm chủ tịch CLB Thành phố Hồ Chí Minh) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty CP Dược phẩm SAVIPHARM

8/ Ông Nguyễn Thành Chương, Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ QCM

9/ Ông Nguyễn Anh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ - Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa

10/ Ông Hà Quang Thành, Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết bị điện - Điện tử Bách Khoa

11/ Ông Phù Tường Nguyên Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ - Tổng giám đốc Công ty CP Sa Sâm Việt

12/ Ông Lê Hữu Tình, Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc

13/ Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty CP Khoa học Công nghệ Tảo VN

14/ Ông Trần Mạnh Báo, Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Thái Bình

15/ Ông Lại Trung Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ - Viện trưởng viện nghiên cứu Công ty CP Tập đoàn điện lạnh điện máy Việt Úc

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN