Công ty TNHH MTV Cao Phong Hòa Bình: NÂNG TẦM THƯƠNG HIỆU HOA QUẢ SẠCH

Công ty TNHH MTV Cao Phong Hòa Bình, tiền thân là Nông trường Quốc doanh Cao Phong, thành lập ngày 23/9/1964. Hiện nay, với loại cây trồng chủ lực ăn quả có múi, chủ yếu là cam,công ty không ngừng nâng cao vị thế thương hiệu trên thị trường hoa quả sạch tại Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu sang nước bạn.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN