Bộ máy lãnh đạo

Ban lãnh đạo Hiệp Hội Doanh Nghiệp Khoa Học Công Nghệ Việt Nam khóa I - Nhiệm kỳ 2019-2024

Ban lãnh đạo Hiệp Hội Doanh Nghiệp Khoa Học Công Nghệ Việt Nam khóa I - Nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 15 đồng chí, theo danh sách dưới đây.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN