Hội đồng cố vấn Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Huy Hoàng

Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam thành lập Hội đồng cố vấn gồm các ông/bà có tên sau.

1. PGS.TS Lê Bộ Lĩnh, nguyên Phó Chủ nhiệm, Tổng thư ký Văn phòng Quốc hội – Cố vấn về chính sách khoa học và công nghệ (Chủ tịch Hội đồng)

2. Ông Trần Xuân Đích, Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ - Cố vấn về chính sách khoa học và công nghệ (Phó Chủ tịch Hội đồng)

3. TS Lê Đăng Doanh, Chuyên gia kinh tế Trung ương - Cố vấn về lĩnh vực kinh tế (Thành viên)

4. PGS.TS Phạm Thị Anh , Viện trưởng Viện Môi trường, Đại học Giao thông - Cố vấn về lĩnh vực môi trường (Thành viên) 

5. PGS.TS Nguyễn Minh Châu, Nguyên Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam - Cố vấn về lĩnh vực nông nghiệp (Thành viên)

6. Ông Đỗ Hoài Nam, Nguyên Vụ trưởng Vụ đánh giá Công nghệ , Bộ Khoa học và Công nghệ - Cố vấn về lĩnh vực thẩm định (Thành viên)
 
7. PGS.TS Dương Minh Tâm, nguyên Trưởng ban Khu CNC, TPHCM – Cố vấn về lĩnh vực Công nghệ Cao (Thành viên)

8.  ThS Trương Thùy Trang, nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội Sở hữu trí tuệ TP.HCM - Cố vấn về lĩnh vực Sở hữu trí tuệ                                                            (Thành viên) 

9.  Bà Luận Thùy Dương, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Myanmar (Thành viên)

Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam
ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN