Hoạt động nghiên cứu sáng tạo của doanh nghiệp KH&CN thành công

Doanh nghiệp Khoa Học và Công Nghệ thành công

Công ty TNHH Dịch vụ khoa học kỹ thuật Lam Sơn Thanh Hoá

lam-son-thanh-hoa-1647056907.png
Chú thích ảnh

Thông tin liên lạc: 

Công ty TNHH Dịch vụ khoa học kỹ thuật Lam Sơn Thanh Hoá

Địa chỉ: Số 185 Quang Trung, P. Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Giám đốc: Nguyễn Văn Sơn

Điện thoại: 0912162908

Email: ngsonthanhhoa@gmail.com

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN