Chiếc máy thần kỳ của nông dân Việt

Huy Hoàng
Một kỹ sư Công nghệ Thông tin đã tìm tòi và sáng chế ra những chiếc máy có công dụng thần kỳ giúp ích cho người nông dân trong sản xuất nông nghiệp.

Theo VTC
ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN