Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ cho khu vực Tây Nguyên

Bùi Quốc Khánh
Ngày 09/08/2023, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học: “Ứng dụng và chuyển giao công nghệ của Trường Đại học Cần Thơ tại Khu Măng Đen” với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Vụ Khoa học và Công nghệ Môi trường (Bộ Giáo dục và Đào tạo); lãnh đạo các sở, ban/ngành các tỉnh: Kon Tum, Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông...

Hội thảo nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu ứng dụng của 11 đề tài/dự án nghiên cứu với nguồn kinh phí khoảng 8 tỷ đồng, trong đó có 4 đề tài của tỉnh Kon Tum và 7 đề tài của Trường Đại học Cần Thơ. Các đề tài đều xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của tỉnh Kon Tum nhằm tạo ra sản phẩm khoa học và công nghệ được ứng dụng rộng rãi, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội của Kon Tum nói riêng, các tỉnh vùng Tây Nguyên nói chung.

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Hà Thanh Toàn - Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ cho biết, Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu Khoa học ứng dụng và Chuyển giao công nghệ của Trường tại Măng Đen (đặt tại tiểu khu 488, thôn Măng Đen, xã Đắk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) là một trong những cơ sở quan trọng của Nhà trường, góp phần hỗ trợ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ của Trường tại địa bàn tỉnh Kon Tum nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung.

GS.TS Hà Thanh Toàn cũng đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm đi vào hoạt động và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác của tỉnh Kon Tum và các tỉnh vùng Tây Nguyên nhằm hỗ trợ, tạo môi trường học thuật để các nhà khoa học, sinh viên của Trường Đại học Cần Thơ và vùng Tây Nguyên triển khai các nghiên cứu khoa học, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương và vùng.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN