Đồng Tháp: Đẩy mạnh kết nối cung - cầu công nghệ

Bùi Quốc Khánh
Ngày 15/08/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu công nghệ tỉnh Đồng Tháp năm 2023. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) cùng với đại diện lãnh đạo các sở, ban/ngành, doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, phản ánh thực trạng trong việc sản xuất, bảo quản nông sản tại địa phương. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, hợp tác xã mong muốn được hỗ trợ công nghệ bảo quản trái chanh tươi; nghiên cứu về xu hướng thị trường gắn với việc sản xuất sản phẩm; hỗ trợ nghiên cứu giảm thiểu thất thoát sau thu hoạch; công nghệ bảo quản trái na Hoàng Hậu; việc truy xuất nguồn gốc phục vụ cho sản phẩm du lịch…

Thông qua Hội nghị kết nối cung - cầu công nghệ đã giúp cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức có liên quan được tiếp cận và nắm bắt công nghệ mới, sản phẩm mới để kết nối, chuyển giao và ứng dụng theo nhu cầu thực tiễn, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ thị trường công nghệ; góp phần đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm hàng hóa của địa phương.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN