Diễn đàn “Khởi nghiệp cùng nông nghiệp số”

Ngày 8/6/2022, Hội Sinh viên TP Cần Thơ đăng cai tổ chức diễn đàn “Khởi nghiệp cùng nông nghiệp số” cho sinh viên khu vực ĐBSCL năm 2022. Diễn đàn được tổ chức trực tuyến, thu hút gần 1.000 sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong khu vực tham gia.
08062022-1655106361.jpg
Từ những hạt gạo, Khưu Tấn Bửu (quận Ninh Kiều) áp dụng công nghệ số trong tạo màu sản phẩm tranh gạo, giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh

Trong khuôn khổ diễn đàn, các bạn trẻ được báo cáo viên giới thiệu 3 chuyên đề: vai trò của Hội Sinh viên trong tổ chức các hoạt động giúp sinh viên khởi nghiệp; các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định khởi nghiệp của sinh viên; những khó khăn, thách thức trong quá trình khởi nghiệp. Ngoài ra, các bạn trẻ còn giao lưu với các startup thành công ở lĩnh vực nông nghiệp, chia sẻ khó khăn, vướng mắc trong quá trình khởi nghiệp. Các bạn trẻ cho rằng, tổ chức Đoàn - Hội cần quan tâm hơn nữa giáo dục kỹ năng khởi nghiệp, khởi sự doanh nghiệp; kết nối các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ ý tưởng sáng tạo thành dự án khởi nghiệp; cung cấp thông tin các chương trình, dự án hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, nhất là các lĩnh vực dựa trên tài nguyên bản địa, nông nghiệp công nghệ cao…

Diễn đàn nhằm định hướng sinh viên tiếp tục phát huy kiến thức khoa học công nghệ trong khởi nghiệp về lĩnh vực nông nghiệp - một trong thế mạnh của vùng ĐBSCL, nhưng chưa được phát huy tối đa tiềm năng. Thông qua diễn đàn, góp phần hun đúc, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong giới trẻ.

Báo Cần Thơ

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN