Tuổi trẻ thành phố mang tên Bác tiên phong trong chuyển đổi số

Bùi Quốc Khánh
Với một đô thị lớn, như Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu về chuyển đổi số để đáp ứng nhu cầu phát triển là xu hướng tất yếu, xứng tầm một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

ndo-br-tuoi-tre-tphochiminh-chuyen-doi-so-265-1679851284.jpg
Tuổi trẻ Đoàn khối ngân hàng tư vấn về các ứng dụng không dùng tiền mặt cho đoàn viên, thanh niên.

Trong hành trình đó, tuổi trẻ thành phố mang tên Bác đã đồng hành, góp sức thông qua nhiều công trình, sáng kiến hiệu quả để mục tiêu chuyển đổi số của thành phố đạt được những kết quả tích cực.

Nhiều mô hình hiệu quả về chuyển đổi số

Ðược triển khai từ đầu năm 2022, đoàn viên, thanh niên Ðoàn khối Ngân hàng triển khai công trình: "Tuyên truyền thanh toán không dùng tiền mặt trong bệnh viện".

Bí thư Ðoàn khối ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Hà Thanh cho biết: Với việc áp dụng các công nghệ thanh toán vào giao dịch, công trình được tuổi trẻ đoàn khối thực hiện đã mang lại nhiều hiệu quả rõ rệt trong việc sử dụng tài chính đối với nhiều đơn vị. Thí dụ như, đối với ngành y tế, việc không dùng tiền mặt sẽ giúp công tác phục vụ người dân được nhanh chóng, hiệu quả, an toàn, đáp ứng được công cuộc chuyển đổi số của các bệnh viện.

Với việc áp dụng các công nghệ thanh toán vào giao dịch, công trình được tuổi trẻ đoàn khối thực hiện đã mang lại nhiều hiệu quả rõ rệt trong việc sử dụng tài chính đối với nhiều đơn vị. Thí dụ như, đối với ngành y tế, việc không dùng tiền mặt sẽ giúp công tác phục vụ người dân được nhanh chóng, hiệu quả, an toàn, đáp ứng được công cuộc chuyển đổi số của các bệnh viện.

Tương tự, đối với Ðoàn thanh niên Công an cũng giúp kéo giảm tỷ lệ phạm tội móc túi, cướp giật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự xã hội. Ðối với người dân nói chung, việc thanh toán qua các ứng dụng giúp bảo đảm an toàn, nhanh chóng, tiện ích trong các giao dịch; đồng thời, góp phần nâng cao sự hiểu biết của nhân dân về các loại hình dịch vụ tại ngân hàng, ngăn chặn "tín dụng đen".

Nhằm phát huy sức trẻ trong công tác triển khai các chương trình chuyển đổi số, Ðoàn khối Dân-Chính-Ðảng thành phố đã triển khai các đội hình "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ xung kích hỗ trợ, tư vấn chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý nhà nước".

Các đội hình sẽ đi về các địa phương để hỗ trợ tư vấn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các lĩnh vực như: Nội vụ, ngoại vụ, tài nguyên-môi trường, quy hoạch và kiến trúc, khoa học và công nghệ, xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, văn hóa…

Ðoàn khối Dân-Chính-Ðảng thành phố xác định, đối với một đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, sự quá tải trong giải quyết các thủ tục hành chính đang là thực trạng diễn ra tại nhiều đơn vị, địa phương. Sự hỗ trợ về mặt công nghệ, giải pháp từ các đội hình này sẽ góp phần giảm tải các áp lực cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Riêng tại huyện Bình Chánh, 17 tổ thanh niên xung kích sẽ trực tiếp hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại các xã trên địa bàn để hỗ trợ cho các địa phương tiếp cận nhanh hơn với phần mềm, công nghệ trong giao dịch hành chính.

Góp sức bằng sự nhiệt huyết

Mới đây, trong "Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; Tuyên truyền xây dựng văn hóa công vụ, sử dụng tài khoản thanh toán điện tử", nhiều đoàn viên, thanh niên tại các cơ sở đoàn đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng, tiếp cận các hình thức ứng dụng công nghệ vào cuộc sống như: Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến; ứng dụng thanh toán điện tử trực tuyến, hướng dẫn sử dụng ứng dụng cổng thông tin giao thông thành phố, ứng dụng GoBus và cấp thẻ xe buýt thông minh Unipass,…

Theo Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, các hoạt động đã được các cấp bộ đoàn chủ động triển khai thường xuyên trong suốt thời gian qua để phổ cập xu hướng tiếp cận công nghệ nhằm phục vụ và nâng cao đời sống cho người dân, nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công tại các cơ quan, đơn vị hành chính công.

Bí thư Thành đoàn Phan Thị Thanh Phương cho biết: Trong chuỗi hoạt động của Tháng Thanh niên năm nay, tuổi trẻ thành phố cũng chọn chủ đề "Tuổi trẻ thành phố tiên phong chuyển đổi số" làm nội dung trọng tâm trong các hoạt động, mô hình. Các đơn vị sẽ thành lập các đội hình chuyển đổi số hỗ trợ cho các đơn vị, chuyển giao các phần mềm quản lý công việc, văn phòng điện tử. Các bạn trẻ cũng thực hiện việc hỗ trợ cải cách hành chính, số hóa dữ liệu, hướng dẫn sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, tập huấn kiến thức nâng cao năng lực số cho thanh niên các địa phương, phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Trong chuỗi hoạt động của Tháng Thanh niên năm nay, tuổi trẻ thành phố chọn chủ đề "Tuổi trẻ thành phố tiên phong chuyển đổi số" làm nội dung trọng tâm trong các hoạt động, mô hình.

Theo Quyết định 2393/QÐ-UBND ngày 3/7/2020 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số với tầm nhìn đến năm 2030 "Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh với sự đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động của bộ máy chính quyền số, của các doanh nghiệp số và sự thịnh vượng, văn minh của một xã hội số", một trong ba chương trình đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 là đổi mới quản lý. Trong đó, thực hiện nhanh chuyển đổi số, hoàn thiện chính quyền số, xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh với hai chương trình cụ thể là triển khai Ðề án xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh đến năm 2025 và Chương trình chuyển đổi số.

Góp sức, đồng hành cùng chương trình đó, tuổi trẻ thành phố bằng chuyên môn, nhiệt huyết của mình đã và đang triển khai nhiều chương trình, hoạt động để góp phần hỗ trợ sớm hoàn thành các kế hoạch, mục tiêu đề ra. Các hoạt động đó cũng thể hiện bản lĩnh, tâm huyết của tuổi trẻ thành phố đối với những vấn đề lớn thành phố đang thực hiện.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN