Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang: VST đóng vai trò rất quan trọng trong dẫn dắt doanh nghiệp khoa học công nghệ phát triển

Bùi Quốc Khánh
Phát biểu tại "Hội nghị thường niên Hiệp hội Doanh nghiệp KH&CN Việt Nam (VST)" và hội thảo “Giải pháp thực thi chính sách cho doanh nghiệp KH&CN”, ngày 28/9, ông Nguyễn Hoàng Giang - Thứ trưởng Bộ KH&CN cho biết, VST đóng vai trò rất quan trọng trong dẫn dắt doanh nghiệp khoa học công nghệ phát triển.

Theo ông Nguyễn Hoàng Giang - Thứ trưởng Bộ KH&CN, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm, ban hành nhiều chính sách, pháp luật thúc đẩy phát triển mạnh mẽ KHCN. Bộ cũng không ngừng đổi mới, tập trung sâu vào việc sửa đổi, ban hành cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động về KHCN.

Năm 2021, Bộ KH&CN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nội dung mà Bộ chủ trì tham mưu chiến lược phát triển KHCN của đất nước đến năm 2030. Một trong những trọng tâm trong chiến lược này là xác định doanh nghiệp KHCN là trung tâm, nòng cốt thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Thứ trưởngNguyễn Hoàng Giang đề nghị VST có cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp KHCN tham gia.

“Đối với VST, chúng tôi xác định là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, nơi cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng các KHCN vào sản xuất và đời sống. Qua báo cáo tại hội nghị thường niên hôm nay và quá trình theo dõi hoạt động của hiệp hội, tương tác giữa các doanh nghiệp với Bộ, chúng tôi đánh giá cao vai trò của VST trong việc dẫn dắt doanh nghiệp khoa học công nghệ phát triển”, ông Giang nói.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ KH&CN, VST là hiệp hội còn non trẻ, mới thành lập được 4 năm. Trong thời gian COVID-19, hiệp hội chưa có điều kiện thể hiện được nhiều trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế trong nước và thế giới. Tuy nhiên, hiệp hội đã tập hợp huy động được hệ thống doanh nghiệp KHCN tiêu biểu tham gia hiệp hội và hỗ trợ một số sở KHCN thành lập hội, chi hội doanh nghiệp KHCN.

VST đã tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư, tìm kiếm đối tác nhằm phát triển thị trường sản phẩm KHCN, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Hiệp hội cũng đóng góp nhiều ý kiến cho các cơ quan chức năng, xây dựng cơ chế chính sách liên quan đến công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, đoàn kết, tương trợ, kết nối hiệu quả với các nhà khoa học, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, khoa học và phát triển công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đây là điều hết sức quan trọng để biến kết quả nghiên cứu vào ứng dụng thực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế.

Hiệp hội đã bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các hội viên như quyền sở hữu trí tuệ, hỗ trợ các hội viên, doanh nghiệp tiếp cận những chính sách ưu đãi của Nhà nước, hỗ trợ tư vấn pháp lý và khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động. Hàng năm VST có tổ chức tôn vinh, vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu trong cộng đồng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị thường niên VST và hội thảo Giải pháp thực thi chính sách cho doanh nghiệp KH&CN.

Nhằm thúc đẩy hoạt động của VST thời gian tới, Thứ trưởng Bộ KH&CN yêu cầu hiệp hội cần đẩy mạnh tuyên truyền, tương tác với các bộ, ngành và phối kết hợp trong thực thi chính sách, trong sửa đổi chính sách. Những kiến nghị của hiệp hội là rất quan trọng để tiếp thu trong quá trình chỉnh sửa luật, thông tư.

Hiệp hội và doanh nghiệp thành viên cần tích cực tham gia góp ý, phản biện và đề nghị, đề xuất các chính sách ưu đãi về thuế. Hiện nay, tại Việt Nam, doanh nghiệp KHCN trên tổng số doanh nghiệp rất thấp so với khu vực và trên thế giới.

“Chúng ta phải có cơ chế chính sách thu hút hơn nữa các doanh nghiệp KHCN tham gia hiệp hội. Tích cực làm việc với các sở KH&CN các tỉnh, thành phố để đưa ra các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp KHCN, đặc biệt lựa chọn các lĩnh vực là thế mạnh của địa phương. Nghiên cứu thành lập quỹ phát triển KHCN trong hiệp hội nhằm hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp trong giai đoạn khởi nghiệp, mới thành lập”, ông Giang nhấn mạnh.

Ông Giang cho rằng, VST cần tiến hành xây dựng các mạng lưới liên kết giữa các doanh nghiệp trong từng lĩnh vực, cùng sản xuất và nghiên cứu phát triển tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Đồng thời, xây dựng các kế hoạch làm việc với các doanh nghiệp nước ngoài, tìm kiếm đối tác để cùng nhau phát triển.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN