Thủ tướng cắt giảm mạnh, đơn giản hóa nhiều thủ tục mảng khoa học công nghệ

Bùi Quốc Khánh
Việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ bắt đầu có hiệu lực từ 29-5.

base64-1685371455845414139760-1685381649.png

Từ ngày 29-5, nhiều thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh sẽ được cắt giảm đơn giản hóa. Trong ảnh: công nhân làm việc tại Công ty TNHH Việt Thắng Jean, TP Thủ Đức, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định 587/QĐ-TTg, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trong đó, các nội dung cắt giảm, đơn giản hóa liên quan đến phần ngành nghề kinh doanh gồm: dịch vụ đại diện sở hữu khu công nghiệp; dịch vụ giám định sở hữu công nghiệp; kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp; kinh doanh dịch vụ đánh giá, giám định công nghệ.

Theo đó, với ngành nghề kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm (mã 1.003324) sau khi cắt giảm và bãi bỏ một số nội dung, chi phí còn khoảng 135 triệu đồng/năm, giảm khoảng 38 triệu đồng (giảm khoảng 20% chi phí).

Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ (mã 1002145 và mã 1001786) sẽ bỏ thành phần hồ sơ "sơ yếu lý lịch", bỏ các thông tin về ngày sinh, giới tính, địa chỉ thường trú tại đơn đề nghị được làm việc chính thức và đơn đề nghị được làm việc kiêm nhiệm.

Đồng thời bổ sung số căn cước công dân tại đơn đề nghị được làm việc chính thức và đơn đề nghị được làm việc kiêm nhiệm.

Tổng chi phí tuân thủ trước khi cắt giảm, đơn giản hóa khoảng 715 triệu đồng/năm. Chi phí tuân thủ sau khi cắt giảm, đơn giản hóa giảm xuống khoảng 667 triệu đồng/năm.

Chấp nhận bản sao không công chứng

Ngoài ra, với thủ tục xác nhận phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư (mã 1.002834), sẽ chấp nhận bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay vì bản sao chứng thực.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN