Tin tức & Sự kiện

Tập huấn đào tạo sử dụng Hệ thống Phân tích Thông tin Cạnh tranh – COMPAS

Ngày 28/9/2021, Cục Thông tin KH&CN quốc gia phối hợp với Viện Thông tin KH&CN Hàn Quốc (KISTI) tổ chức Lớp tập huấn đào tạo sử dụng Hệ thống Phân tích Thông tin Cạnh tranh (COMPAS) theo hình thức trực tuyến với sự hướng dẫn của các chuyên gia KISTI tại Hàn Quốc.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN